เทคโนโลยีกับอาชญากรไซเบอร์

เทคโนโลยีดิจิตอลอุทธรณ์ไปยังอาชญากรไซเบอร์เพราะพวกเขาเห็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการกระทำที่เป็นอันตรายของพวกเขา การสอบสวนแหล่งที่มาสำหรับหลักฐานดิจิตอลกลายเป็นการปฏิบัติทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นในการประมวลผลอาชญากรรมไซเบอร์และขัดจังหวะการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต (Palmer, ๒๐๐๑) สาขาของดิจิตอลนิติรับกระบวนการเจริญเติบโตที่ซับซ้อนในประวัติศาสตร์สั้นๆเป็นการตอบสนองต่อวิวัฒนาการทางเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ของอาชญากรไซเบอร์ Continue reading “เทคโนโลยีกับอาชญากรไซเบอร์”